Winter & Vernis
Winter & Vernis
2-11-'11

Legende:
Vernissen moeten altijd op temperatuur zijn!

Zelfs in de winter moet het materiaal een spuittemperatuur hebben van 20°C tot 25°C, zo niet bekomt men meer het risico tot "appelsienvel-effect" of andere neveneffecten.